fredag 4 juni 2010

Scheik it baby!


Tycker att jag känner igen den där Hasse. Är han släkt? I så fall, med vem?
/Anonym

Svar:
Det finns en överhängande risk för att mr Hans de facto både är och har släkt. Kanske till och med jättemånga, beroende på i hur många led man orkar leta. En annan möjlighet är att du i själva verket var ute och for efter ordet Sekt. Det har han också. Den viktigaste ingrediensen i denna tycks vara så kallad Risterapi.
Jag googlade upp följande informativa text ang. denna spännande metod, känd från skandalpressen:

"Risterapi syftar till att bryta negativa beteendemönster och bearbeta psykiska spänningar hos kvinnor. Centralt är att stimulera och utmana kvinnan genom att rytmiskt applicera ett björkris på hennes bara stjärt. Efteråt ges kvinnan möjlighet att bearbeta sina upplevelser genom att placeras, fortfarande med bar stjärt, i ett hörn av ett rum. När denna terapiform tillämpas med engagemang och empati leder det till en harmonisk kvinna och bättre fungerande förhållanden."

Förutom Hans heter han även Scheike. (Scheike and bake... eller rape, det är lite som man vill..)

1 kommentar:

Anonym sa...

Hans är def släkt med Bob. Bob!